Bli medlem

Velkommen som medlem i
Norsk Landbruksjournalistlag

Alle som arbeider med journalistikk og informasjon/kommunikasjon om eller for landbruket, er velkommen som medlemmer i Norsk Landbruksjournalistlag.

Medlemskontingenten er 450 kroner per år (200 kroner for studenter og pensjonister).

Ønsker du å bli medlem? Send oss en e-post. Vi trenger å vite hvor du jobber, samt navn, adresse (post- og epost) og telefonnummer.

Internasjonalt pressekort
En av fordelene du har som medlem av NLJ, er at du kan få internasjonalt pressekort utstedt av IFAJ. Kortet er nyttig å ha på internasjonale messer og utstillinger, ved bedriftsbesøk med mer.

Slik får du pressekort
Bestilling av pressekort sendes til NLJ

Legg ved digitalt fargefoto som jpg-fil og i størrelsen 20 mm x 29 mm (passfoto) og minimum oppløsning 300 dpi. NB! Det er svært viktig at passfoto er i riktig format!

Filnavn skal angis slik: etternavn_fornavn.jpg

Oppgi hva som skal stå som organisasjonstilknytning (bedrift/organisasjon) eller om du er frilanser.

Det er  en forutsetning at medlemskontingent i NLJ er betalt.

Stipend
NLJ deler hvert år ut stipender til medlemmer som ønsker å delta på studieturer, kongresser og lignende innen journalistikk eller landbruk. Retningslinjene for tildeling av stipend er som følger:

Styret i NLJ kan vedta å tildele stipender og bestemmer da hvem av søkerne som skal få stipend, og eventuelt hvor mye den enkelte søker skal få. Styret må imidlertid forholde seg til følgende kriterier:

  • Søkeren må være medlem i NLJ.
  • Stipendet tildeles på grunnlag av søknad med kort beskrivelse av hva det søkes om stipend til, og budsjett.
  • Søknadene vurderes i forhold til NLJs formålsparagraf.
  • I etterkant skal det sendes en kort rapport og et enkelt regnskap over hvordan de tildelte midlene er brukt.
  • Stipender er en støtte til medlemmet, og skal ikke fungere som pressestøtte eller finansiell støtte til bedrift/organisasjon.

Legg igjen en kommentar