Om NLJ

Norsk Landbruksjournalistlag (NLJ) er en selvstendig, nasjonal organisasjon som har som formål å øke medlemmenes kompetanse innen journalistikk, og gi økt kunnskap om landbruk og matproduksjon både nasjonalt og internasjonalt.

NLJ har ca 50 medlemmer som arbeider innen fagpresse, som frilansere og som kommunikasjonsmedarbeidere i organisasjoner, bedrifter og offentlig forvaltning knyttet til landbruk.

Medlemmene dekker alle sider ved jordbruk, skogbruk, hagebruk, naturforvaltning, bygdeturisme, produksjon og omsetning av mat og andre produkter fra landbruket.

NLJ er medlem av de internasjonale landbruksjournalist-organisasjonene IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists) og ENAJ (European Network of Agricultural Journalists), som arrangerer internasjonale konferanser og presseturer for lagsmedlemmene.

Som medlem i NLJ kan du få internasjonalt pressekort utstedt av IFAJ. Hvert år deler NLJ ut reisestipend for IFAJs internasjonale konferanse, som kan søkes av medlemmene.

Legg igjen en kommentar