Landbrukskonferansen 2024

Utan bonden – ingen mat. Nå kan du melde deg på Landbrukskonferansen 2024 måndag 4. mars. Som deltaker får du faglege oppdateringar og synspunkt i tillegg til å møte kjenningar og nye folk. Tema for dagen blir «Matforsyning og beredskap – Rogalandsbonden er viktig! Vi håper å sjå deg i Stavanger.

Arrangør:

Rogaland fylkeskommune, KS, Landbruksråd Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland Landbruksselskap, LO, NHO og Statsforvaltaren i Rogaland

Målgruppe:

Folkevalde, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i offentleg landbruksforvaltning og næringar som jobbar mot landbruket og ellers alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

Påmeldingsfrist:

26. februar 2024 00.00

Årsmøte i NLJ

Medlemmer av Norsk Landbruksjournalistlag har mottatt innkalling med saksliste. Møtet blir på Teams, og starter kl. 14.00.

I tillegg til årsmøte, vil også Roland Wyss fra Scheizer Agrarjournalisten presentere IFAJ-kongressen 2024.

Vel møtt!

Press and network event for the EU-FarmBook Project

EU-FarmBook is a Horizon Europe project that is working at regional, national, and European (EU) levels to build an online platform for gathering and sharing agriculture and forestry knowledge. ENAJ and EU-FarmBook will organize a Press- and Network Event at the University of Gent. The Press- and Network Event topic is „Moving towards resilient farms“. The goals are to connect European agricultural journalists with decision-makers, scientists, and agribusiness representatives and to transfer innovation from science to agriculture. The participation fee and detailed program will be presented soon.

Informal meeting of agriculture ministers

The European Ministers for Agriculture and the European Commission will be meeting between 7 and 9 April on the theme of agriculture. To this end, a programme is being developed through which they will not only be introduced to Belgian innovations and specialities, but will also delve deeper into certain themes (agenda to be determined later).

NLR-konferansen

Vi gjentar suksessen og arrangerer ny NLR-konferanse på Stjørdal. Sett av fredag 19. og lørdag 20. januar 2024 allerede nå.

Tema for konferansen er «Økt selvforsyningsgrad og beredskap».

På fredag blir det plenumforedrag hvor vi får besøk av spennende foredragsholdere som belyser temaet. I tillegg har vi dyktige fagfolk som vil fylle lørdagen med et fagorientert sesjonsprogram.

Audhild Slapgård, Anders Nordstad og Per Olaf Lundteigen er noen av de som kommer!

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 2024

Konferansen er for deg som er opptatt av rammebetingelsene for landbruk og matproduksjon.

På konferansen vil Landbruksdirektoratet presentere faglige innledninger som grunnlag for samtale og diskusjon. Vi byr på et meget variert og aktuelt program innenfor hele vårt brede samfunnsoppdrag.

Vi er glade for at næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad allerede har takket ja til være med i den første samtalen om konkurranseforholdene i verdikjedene for norsk mat.

Deretter vil vi belyse temaet «Samfunnsberedskap og landbrukets betydning» med interessante gjester.

Konferansen vil så deles i parallellsesjoner der vi går mer i dybden om aktuelle temaer innenfor disse områdene:

  • Miljø og klima
  • Markedssituasjonen for kjøtt og egg
  • Reindrift
  • Planteproduksjon
  • Meierisektoren
  • Arealbruk
  • Skogbruk
  • Forskning og innovasjon

Det er tredje gang konferansen arrangeres og over 3 000 personer fulgte sendingen direkte tidligere i år. Samlet var nesten 11 000 besøkende innom nettsidene rundt arrangementsdatoen.

Nasjonal jordvernkonferanse

5.desember er FNs internasjonale jorddag. Denne dagen retter NIBIO, Jordvern Norge og Norges Bondelag søkelyset mot ett av temaene som ofte gir grobunn for konflikt: vern av dyrka og dyrkbar jord. Les mer og meld deg på konferansen på NIBIO.no

NLJ-fagwebinar: Melk og klima med Harald Volden

Han er professor II i Drøvtyggerfysiologi og ernæring ved NMBU og forsker hos Tine. Han vil fortelle generelt om hva som skjer av klimatiltak i melkeproduksjonen og om betydningen av tilsetninger i fôret.

NLJ-medlemmer mottar snart en kalenderinvitasjon. Ikke medlem? Meld deg inn her og få tilgang til blant annet mange spennende fagwebinarer!

Norsk lokalmat og -drikke i 2023: Blomstrer eller visner småskalaprodusentene?

6. november mellom kl. 17-19 arrangerer Bryggeri- og drikkevareforeningen og stiftelsen Norsk Mat miniseminaret Norsk lokalmat og -drikke i 2023: Blomstrer eller visner småskalaprodusentene?

Stedet er Bakgården på Løkka, Thv. Meyers gate 63.  

Bakteppet for seminaret blir den rykende ferske salgstallsrapporten for norsk lokalmat- og drikke fra Stiftelsen Norsk Mat. I tillegg vil Bryggeri- og drikkevareforeningen presentere resultatene fra en omfattende grensehandelsundersøkelse som avsluttes i disse dager.