IFAJ 2013 Argentina – Metter 400 mill

40 millioner metter 400 millioner
av Morten Günther

Argentina er ikke bare det nest største landet i Sør-Amerika, men også en av verdens største matprodusenter. Landet produserer i dag nok mat til å mette ti ganger landets egen befolkning.

I september 2013 møttes 180 landbruksjournalister fra 60 forskjellige land til IFAJ 2013 – den første internasjonale kongressen i sitt slag i Latin-Amerika. Gjennom en kombinasjon av foredrag, ekskursjoner og bedriftsbesøk fikk deltagerne oppleve noe av mangfoldet i landets omfattende og kontroversielle landbruksproduksjon.

Verdens største produsent av soya
På kort tid har Argentina blitt verdens største produsent av soya. Landet har omfavnet moderne bioteknologi og frykten for genmodifiserte produkter virker totalt fraværende.

Nesten halvparten av all dyrket mark i Argentina brukes nå til soyaproduksjon. Landet produserer for tiden 43 % av alt soyamel og soyaolje på verdensmarkedet. I tillegg produserer de 63 % av all soya som brukes i biobrensel. Soya utgjør 25 % av landets totale eksport, og verdien av soyaeksporten utgjorde 26 milliarder dollar i 2012. Soyaen er pålagt en eksportskatt på 35 %, noe som gir staten store inntekter. Soyaeksporten var avgjørende for at Argentina kom seg ut av den økonomiske krisen i 2001.

Argentina er i dag verdens ledende eksportør av soyaolje, soyamel og biodiesel. I løpet av de siste ti årene har landet investert mer enn 2500 millioner i denne sektoren. Bare innenfor biodiesel er det investert mer enn 700 millioner USD, og produksjonskapasiteten har økt dramatisk.

Landet har noen av de største soyafabrikkene i verden som kan produsere opptil 20 000 tonn pr dag. Den totale produksjonskapasiteten i Argentina var 195 000 tonn soya per dag i 2012. Transportkostnadene er lave fordi det er kort avstand mellom jordbruksarealene, soyafabrikkene og eksporthavnene. Mye av transporten foregår på de store elvene Paraná og Uruguay. 

Mer vin og mindre kjøtt
Argentina er i dag den femte største vinprodusenten i verden. Stadig mer av vinen går til eksport og målet er at verdien av landets vineksport skal øke til 2 milliarder USD innen 2020.

Kjøttindustrien har imidlertid opplevd en dramatisk eksportnedgang. Det skyldes i stor grad at den argentinske regjeringen har innført en politikk som manipulerer prisene på hjemmemarkedet. For ti år siden var Argentina trolig den tredje største kjøtteksportøren i verden. I dag er landet bare nummer 11. Kun 7 % av kjøttproduksjonen gikk til eksport i 2013.

La Campiña de Mónica y César
Se slideshow 

I San Pedro, noen mil utenfor Buenos Aires, besøkte vi appelsingården La Campiña.

To av Argentinas mest populære TV-journalister, Monica Cahen d’ Anvers og Cesar Mascetti, populært kalt Monica og Cæsar, slo seg ned her allerede i 1979. Drømmen var å etablere en appelsingård i europeisk stil. De to driver også en restaurant på stedet.

I dag dyrker gården bade appelsiner, fersken, soya og blomster. De 14 000 appelsintrærne produserer om lag 700 000 kg appelsiner. Flere ulike appelsinsorter gjør at innhøstingen pågår fra mai til september.

Las Cuevas
Se slideshow 

Provinsen Entre Ríos øst i Argentina er kjent for sin omfattende kjøttproduksjon. Konkurransen fra soya har imidlertid gjort det kostbart å produsere kjøtt på det beste jordbrukslandet. Dyrene blir derfor flyttet over store avstander for å utnytte billigere beitemuligheter, bl.a. på gresskledte øyer i den flomutsatte elva Paraná. Vi besøkte kjøttfarmen Las Cuevas like sør for Diamante.