Bli medlem

Velkommen som medlem i
Norsk Landbruksjournalistlag

Alle som arbeider med journalistikk og informasjon/kommunikasjon om eller for landbruket, er velkommen som medlemmer i Norsk Landbruksjournalistlag.
Som medlemmer av NLJ opptas personer som har journalistikk eller annen form for informasjon innen jordbruk, matproduksjon, skogbruk, hagebruk, naturforvaltning, bygdeturisme og omsetning av mat og drikke som en vesentlig del av sitt yrke.

Medlemskontingenten er 470 kroner per år (210 kroner for studenter og pensjonister).

Ønsker du å bli medlem? Fyll inn i dette skjemaet!

Internasjonalt pressekort
En av fordelene du har som medlem av NLJ, er at du kan få bestilt internasjonalt pressekort utstedt av IFAJ. Kortet er nyttig å ha på internasjonale messer og utstillinger, ved bedriftsbesøk med mer.

Avgiften for pressekortet er kr. 150,- i tillegg til medlemsavgiften. Dette dekker det mest av  kostnaden for utstedelse av kortet (15 euro).

Slik får du pressekort
Bestilling av pressekort sendes til NLJ.

Legg ved digitalt fargefoto som jpg-fil og i størrelsen 20 mm x 29 mm (passfoto) og minimum oppløsning 300 dpi. NB! Det er svært viktig at passfoto er i riktig format!

Filnavn skal angis slik: etternavn_fornavn.jpg

Oppgi hva som skal stå som organisasjonstilknytning (bedrift/organisasjon) eller om du er frilanser.

Det er  en forutsetning at medlemskontingent i NLJ er betalt.

Stipend
NLJ deler hvert år ut stipender til medlemmer som ønsker å delta på studieturer, kongresser og lignende innen journalistikk eller landbruk. Retningslinjene for tildeling av stipend er som følger:

Styret i NLJ kan vedta å tildele stipender og bestemmer da hvem av søkerne som skal få stipend, og eventuelt hvor mye den enkelte søker skal få. Styret må imidlertid forholde seg til følgende kriterier:

  • Søkeren må være medlem i NLJ.
  • Stipendet tildeles på grunnlag av søknad med kort beskrivelse av hva det søkes om stipend til, og budsjett.
  • Søknadene vurderes i forhold til NLJs formålsparagraf.
  • I etterkant skal det sendes en kort rapport og et enkelt regnskap over hvordan de tildelte midlene er brukt.
  • Stipender er en støtte til medlemmet, og skal ikke fungere som pressestøtte eller finansiell støtte til bedrift/organisasjon.

Legg igjen en kommentar