Om IFAJ

NLJ er medlem i International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ) som omfatter 50 medlemsland. Gjennom  IFAJ er våre medlemmer del av et globalt nettverk av personer som arbeider med kommunikasjon og journalistikk knyttet til landbruk.

IFAJ er en upolitisk, internasjonal organisasjon for landbruksjournalister og -kommunikatører. Organisasjonen arbeider for økt kontakt, internasjonalt samarbeid og faglig utvikling for de omkring 5000 medlemmene.

IFAJ arrangerer årlig en internasjonal kongress med faglig program og spennende ekskursjoner som gir gode reportasjemuligheter Kongressene er åpne for alle medlemmer av NLJ.

I 2019 arrangeres konferansen i Minneapolis, USA.

IFAJs hjemmeside www.ifaj.org

IFAJs facebookgruppe

 

Legg igjen en kommentar