Gårdsbesøk hos Dyster gård

16. juni inviterer NLJ sine medlemmer til forskerforedrag med lunsj hos Nofima og gårdsbesøk hos Dyster gård i Ås, med fokus på lokalmat og jordhelse.

Program for dagen, kl. 11.15-14.00:

Lokalmatprodusenters markedsutviklingspraksis – eksempler fra det norske markedet ved Stine Alm Hersleth i Nofima med doktorgrad i hvilken rolle lokalmatprodusenter spiller i dagens norske matutvalg og hva som skal til for å lykkes som lokalmatprodusent.

Verdt å vite om jordhelse ved Erik Joner i Nibio er jordekspert og har jordhelse som et sentralt arbeidsområde. Han har doktorgrad i jordmikrobiolog, og er fersk forfatter av boken «Finger’n i jorda» – en allsidig bok om jord.

Foredragene vil være på ca. 30 minutter hver, etter hvert foredrag blir det anledning til å stille spørsmål.

Vi planlegger å reise fra Nofima på Ås, mot Dyster gård 12.50. Det tar ca. fem minutter å kjøre. Vi satser på at flere av dere ankommer med bil, slik at vi har nok biler for den korte kjøreturen. Hvis ikke kan jeg kjøre flere ganger.

Dyster gård drives av to generasjoner Bjørneby. De er lokalmatprodusenter med nylig åpnet slakteri og utsalg på gården. I tillegg vektlegger de jordhelse og driver på en måte som fremmer det biologiske mangfoldet og aktiviteten i jordsmonnet, utfra konseptet minimal jordforstyrrelse.

Begge forskerforedragene er svært aktuelle for hvordan familien Bjørneby tenker.

På Dyster vil følgende fagpersoner også være til stedet:
– Nofimas pølsemakermester Tom Johannessen. Han er fødselshjelper til mange av Norges lokale kjøttprodusenter og har blant annet gitt råd under byggingen av slakteriet og lært dem kjøttvare- og pølseproduksjon
– Norsk Landbruksrådgivings rådgiver Else Villadsen. Hun har sin spisskompetanse innenfor driftsmetoden Karbon Agro. Det inkluderer kompetanse på ulike direktesåingsmaskiner, jordhelse, dyrking av fangvekster og optimalisering av vekstskifte. Hun gir råd på Dyster.

Etter rundturen vil det være mulighet for å handle i gårdsbutikken med et bredt sortiment med kjøttvarer fra gårdens Dysterfe (en blanding av en blanding av de europeiske rasene Limousine og Angus, og japansk Wagyu) og frilandsgriser.

Hjertelig velkommen skal dere være.