byggkorn som er modne

Hvorfor klarer vi ikke produsere nok norsk matkorn?

13. august er dette temaet på Arendalsuka. Sammen med Nofima, Nibio og Graminor spør Norsk Landbruksjournalistlag om dette i et debattseminar fra kl. 15.00 til 15.45 i toppetasjen på Thon Hotel Arendal.

I mars kom Stortingsmeldingen om økt selvforsyning. Korn har en sentral plass, og å øke andel andelen matkorn er høyt på agendaen for så vel politikere som bønder og forskere. Målet er 90 prosent norsk matkorn. Dette er et mål de fleste støtter opp om, men det uenighet om hvordan målet skal nås, og det er det denne debatten vil dreie seg om. Vi har invitert politikere, forskere, bondeorganisasjonene og matkornpartnerskapet.

Vi starter med en introduksjon ved forskningssjef Kristin Hollung. Hun gir et oversiktsbilde over hva som gjøres fra forskningens side for å bidra til å nå 90 prosent-målet. Deretter følger to faglige innlegg, før vi avslutter med en panelsamtale mellom styremedlem og korn- og kyllingbonde Åse Sundvor i Bondelaget, leder Tor Jacob Solberg i Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget, Adm. direktør i Graminor og representant for Matkornpartnerskapet Kristin Børresen og Adm. direktør Bente Torstensen i Nofima.

Faglige innlegg:

  • Om dyrkingsmulighetene i Norge ved Wendy Waalen, forskningssjef i Nibio
  • Om utviklingen av norsk mathvetesorter ved Graminor

Vi håper å se deg der!

Velkommen!