IFAJ 2015 New Zealand – Fugleliv

Fuglelivet som nesten forsvant                                                                              av Morten Günther (tekst og foto)

For mange europeiske fuglekikkere er New Zealand kun en våt drøm. Likevel er det gjerne skuffelse man først får føle på hvis man tar den lange turen. Skuffelsen over at de opprinnelige artene er i mindretall – og at mange av dem er så vanskelige å finne. Les hele saken på forskning.no