Stikk heller finger’n i jorda enn hodet i sanden

Boka «Finger’n i jorda» av Erik Joner Arne Grønlund lanseres på Litteraturhuset i Oslo 18. april, kl. 19.00, og Nibio ønsker medlemmer av NLJ velkommen.

Jord er helt grunnleggende for matproduksjon og for alt som har med resirkulering av avfall og næringsstoffer å gjøre. Nå er to av landets fremste jordeksperter aktuelle med en allsidig bok om denne livsviktige ressursen.

– Jord, som er så uhyre viktig, blir behandlet som dritt! Folk kjøper sekkevis med noe de tror er jord, men som i stor grad er torv. Dette fyller de i potter og bed, og så blir det bare kastet året etter fordi det tømmes så raskt for næringsstoffer. Deretter fylles det på igjen med noe nytt, sier NIBIO-forsker Erik Joner.

Denne bruk- og kast-mentaliteten vil Joner og hans tidligere kollega, Arne Grønlund, få slutt på. I mer enn ti år har de jobbet med en ny bok som har fått den passende tittelen Finger’n i jorda.

Forfatternes mål er å fylle noen kunnskapshull; om jord i potter og i hager, og på åker og eng. De beskriver også hvordan dagens matproduksjon og politikk påvirker måten vi behandler jorda på.

To av landets fremste jordeksperter aktuelle med en allsidig bok om jord. Lansering for boka Finger’n i jorda av Erik Joner og Arne Grønlund finner sted på Litteraturhuset i Oslo 18. april. Foto: Jordnært Press

Handler om matforsyning og ressursbruk

Erik Joner beskriver Finger’n i jorda som en slags lærebok om jord lagt på et enkelt nivå. Boka diskuterer også utfordringene jorda og landbruket vårt står overfor.

– På et dypere nivå vil jeg si boka handler om matforsyning og ressursbruk, forteller Joner. 

Finger’n i jorda starter med en innledning om jord, og grunnleggende jordbiologi, før den går videre til å beskrive betydningen av god, porøs jordstruktur som evner å holde på vann og næringsstoffer. Deretter går forfatterne inn på plantenæringsstoffer, og presenterer ulike metoder for jordforbedring

Til slutt kommer forfatterne inn på de store spørsmålene, deriblant mulige konsekvenser av at jord mishandles, og landran der enkelte land overtar råderetten over jordeiendommer andre steder for å dyrke mat til egen befolkning.

– Tanken vår med boka er å rett og slett å dele av den kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom mange tiår som jordforskere, sier Joner.

– Håpet er at dersom flere har mer kjennskap til jorda og dens livsviktige egenskaper, vil også flere bidra til å hegne om den i fremtiden.

Les hele saken på nibio.no.