Bilder

Tilgang til IFAJ Portal

Som medlem av IFAJ, har medlemmer i NLJ tilgang til IFAJ Portal, en sikker medlemsarena der nyttig informasjon deles og man kan pleie sitt nettverk med likesinnede verden over.

IFAJ Portal-medlemmer kan oppdatere sin profesjonelle profil som en landbruksjournalist eller kommunikatør, se andres profiler, delta i ulike fora og diskusjoner og ha tilgang til IFAJs arkiver.

For å registrere deg, gå inn på nettsida og velg den lille globusen i høyre hjørne, eller gå inn her.

Frokostmøte om kjøttforbruk og klima

Invitasjon til frokostmøte: Er kua en klimaversting? Og er alt kjøtt farlig? Møt forfatteren bak boka «Defending beef: the ecological and nutritional case for meat»

Torsdag 22 september kommer Nicolette Hahn Niman, forfatteren av boka «Defending beef: the ecological and nutritional case for meat», til Norge. I den anledning inviterer Bondelaget og Nortura til forfattermøte og debatt omkring spørsmålet: er løsningen på verdens klimaproblem redusert kjøttproduksjon og kjøttforbruk? Eller kan drøvtyggere være en del av løsningen for verdens bærekraftsutfordringer?

Forfatteren, bonden og miljøadvokaten Nicolette Hahn Niman forteller om sin reise fra å være vegetarianer til nå å jobbe for bærekraftig kjøttproduksjon, og presenterer et alternativt bilde av hvordan beitedyr påvirker klima, naturmangfold over og under jorda, klima og folkehelse. Etter innledningen inviterer vi til debatt med klimaforsker Bob van Oort fra Cicero (TBC), generalsekretær i utviklingsfondet Jan Thomas Ødegård og leder av miljø- og bærekraftsutvalget i Norges Bondelag Gunnar Alstad.

Q&A With ‘Defending Beef’ Author Nicolette Hahn Niman – Modern Farmer

Tid: 9-11 (dørene åpner 8.30, lett servering)

Sted: Mathallen Vulkan (TBC)

For påmelding, send en epost til Cecilie Hultmann på cecilie.hultmann@nortura.no

Påmeldingsfrist: tirsdag 20 september.

Videokonkurranse: forklare landbruk og dets mangfold gjennom Europa

ENAJ launches its networking video friendly contest. The idea is very simple: a short video (between 1:30 and 2 minutes) proposed by each guild member of ENAJ dealing with a single topic, the annual Forum one. Our purpose is to capture the attention of both farmers and the society.

Videos will be screened during our annual forum event in Brussels (December) and will live afterward a long time on ENAJ website and social medias

WHO

Each guild member of ENAJ could propose one or two videos filmed with a smartphone. The idea is to provide insight on its country agriculture. The video must be produce by a guild member or members if it is collectively done.

WHAT

Short videos are now everywhere where smartphones users are and help ag journalists to inform on their media channels as well as on social medias.

As a European network, ENAJ wants agriculture to be seen and understood even out of the boundary of their professionals readers/listeners/viewers: how could we do that better than with the modern medias?

WHERE

Video must be filmed with one or several smartphones on a farm (or on farms) of the guild country. It will be screened during ENAJ annual Forum and on ENAJ website and social medias.

HOW

Each guild member of ENAJ could send one or two short videos in their language or in English. Short written text in English must be provided anyway to explain the video or to give the details. The ag journalists presenting the video will sign a release waiver to ENAJ.

WHEN

Videos must be submitted before 30th September/ It is ENAJ 2022 General assembly (which will took place on Venice from 30th September till 2nd October). MC members will be on charge of selection if needed.

WHY

As a friendly contest, there is no “Oscar” as the main reward will be to be seen during ENAJ Forum. Anyway, the best videos will be rewarded with one free participation of ENAJ first LBPT of the next year.

2022 subject

2022 ENAJ Forum will be dedicated to women in agriculture – Thus, the first ENAJ networking video friendly contest might explore: the reality of female farmers or female ag decision makers, the situation regarding women in agriculture (sociology, economy, technics, specialities…), the girls in ag school, special actions to promote women farmers….

Statement on Ukraine war by the International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ)

The International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ) is deeply concerned for the personal safety of our friends and colleagues in Ukraine, and all the journalists and communicators who are under threat of bodily harm and professional suppression in both Ukraine and Russia as a result of the current invasion.

Journalism is of utmost importance during conflict—not just for those in its midst, but for the entire world to understand what is happening. Just as important, the free and open flow of information is also vital to production and trade of food, feed, fiber and fuel. Because Ukraine is a major producer of food and livestock feed, as well as a leading export hub, suppression of the nation’s media and restriction of reporters’ movements and free expression can have destructive impacts on a global scale.

The spring planting season should begin soon in Ukraine. Farmers, advisors and traders need news, technical insights and economic information to avert additional humanitarian crises in the country—lack of access to food or even famine—as well as global shortages of agricultural products and inputs. IFAJ vigorously urges an immediate end to attacks on Ukraine’s population, including our colleagues in the media and communications fields, and a resumption of the free flow of news and information.

Brexit – mye står på spill også for irsk landbruk

av Morten Günther

I London går diskusjonene høyt om den fremforhandlede skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU. Så langt i dag har flere regjeringsmedlemmer takket for seg. Mye står på spill for britene, men også for naboene på den grønne øya i vest.

Tidligere denne måneden besøkte jeg Dublin i forbindelse med et møte i IFAJ – International Federation of Agricultural Journalists. Her fikk vi blant annet høre hvordan Irland ser på britenes løsrivelse fra unionen, og hvilke konsekvenser Brexit kan få for det irske landbruket.

På et frokostmøte i regi av The Irish Farmers Journal fikk vi høre Simon Coveney, visestatsminister, utenriksminister og tidligere landbruksminister forklare situasjonen:

– Sammenlignet med resten av landene i EU er Irland i en særklasse. 38.000 irske foretak handler i dag med Storbritannia. Disse sysselsetter 200.000 personer, eller 10 % av den irske arbeidsstyrken. For Irland er det helt avgjørende at den politiske grensen mellom nord og sør ikke erstattes av en fysisk grense. Dette er ikke bare viktig for varehandelen. Det er også viktig for å opprettholde den skjøre freden i Nord-Irland.

Simon Coveney. Foto: Morten Günther.

 

Viktig å unngå fysisk grense mellom nord og sør

Til tross for at den irske øya er delt mellom to land har man utviklet en felles økonomi med sømløs infrastruktur. Dette har bidratt til å normalisere forholdet mellom mennesker og lokalsamfunn som i mange år ikke var på talefot.

– Hele 38 % av melka som produseres på gårder i Nord-Irland blir bearbeidet sør for grensen. En halv million nord-irske lam slaktes sør for grensen. Hundretusener av storfé blir hvert år transportert fra irske familiegårder til sluttfôring i Nord-Irland. Hver sau som fraktes sørover, møter en gris på vei nordover for videre bearbeiding.

Landbruksjournalister fra IFAJ på gårdsbesøk i Wicklow, Irland. Foto: Morten Günther.

 

Avtale viktig for irsk kjøttproduksjon

I følge Coveney er produksjonen av «grassfed beef» selve bærebjelken i det irske landbruket. Irland har 125.000 bondefamilier. 100.000 av disse produserer storfékjøtt og 60 % av familiene har hele sin inntekt fra denne produksjonen.

90 % av det irske storfékjøttet blir eksportert; om lag halvparten til Storbritannia, 45 % til andre EU-land og 5 % til land utenfor EU. Det er også viktig å være klar over at 50 % av alt som eksporteres til EU transporteres via Storbritannia.

– Bøndenes marginer er små og dersom EU og Storbritannia ikke blir enige om en Brexit-avtale kan det få store økonomiske konsekvenser. I verste fall kan hele den irske produksjonen av storfékjøtt kollapse.

Viktige handelspartnere for landbruksprodukter

Handelen mellom Storbritannia og Irland går begge veier. Irland selger mat og landbruksprodukter til en verdi av 5,5 milliarder euro til Storbritannia. Av dette utgjør storfékjøtt om lag 2 milliarder euro. På den annen side eksporterer Storbritannia for 4,5 milliarder euro den andre veien. Irland er med andre ord Storbritannias største eksportmarked for mat.

– Enhver hindring, enten det er forsinkelser ved grensepassering, økte avgifter eller økte transportkostnader, kan få store økonomiske konsekvenser.

Det er med andre ord stor spenning knyttet til hva som skjer i London og Brüssel de nærmeste dagene, ukene og månedene.