ENAJ pressetur til Kroatia 6.-10. juni 2018

Tekst og foto: Even Bratberg

Dette ble en meget interessant og spennende tur både landbruksfaglig og kulturelt. Det var med 19 deltakere fra 13 land pluss 4 ledere fra Kroatia. Vi kjørte i buss og besøkte både kystområdet med ‘middelhavsklima’ og de høyreliggende områder av landet mellom Slovenia og Bosnia Herzegovina. Det følgende er en kort bildekavalkade med noe forklarende tekst.

1

Bildet viser noe av det forbausende vegetasjonsfrie landskap på østsiden av øyene langs kysten. Dette ble forklart som saltskade forårsaket av meget sterke vinder som oppstår pga den store temperaturforskjellen mellom kyst og fjellområdene på fastlandet. Andre siden av øyene hadde normal vegetasjon.

2

Osteproduksjon i dette området med en særegen saltsmak, har lange tradisjoner her.

3

Det meste ble eksportert og har vunnet en rekke internasjonale priser for kvalitet/smak.

4

Vinproduksjon er en liten, men en økende næring. Her med en spesiell jordsmonn i form av knust stein.

5

Vingården Vinarija Skaulj produserte bare økologisk vin basert på druesortene Syrah, Merlot og Cabernet Sauvignon.

6

Oppdrettsfisk basert på hvite fiskeslag fra Adriaterhavet er en økende industri.

7

Utstyr til sortering, sløying og pakking var mye hentet fra Norge.

8

Foredling og frøavl og sortsprøving av en rekke matplanter, med hovedvekt på hvor mais og kornartene.

9

Denne produsenten hadde 400 daa hvitløk. Med god kvaliteten kunne han konkurrere med billig importert kinesisk hvitløk.

10

Epleproduksjonen hadde tre store utfordringer: Haggel, vildsvin og frost i blomsten. Plantasjen måtte gjerdes inn, det måtte settes nett over rekkene for å hindre haggelskade og det nyeste hjelpemiddelet var innkjøp av en stor vifte 15 meter høy, som blandet luften. Med 6-8 grader høyere temp i høyden som ble blandet, unngikk man frost under blomstring. Han ønsket å produsere sorten Pink Lady, men det var vanskelig å få kontrakt/avtale.

11

Underholdning av lokalt sangkor i nasjonalbunad.

12

Kroatisk medlem av EU-parlamentet, Marijana Petir, informerer om landbrukspolitikken i EU – med etterfølgende spørretime.

13

41 % av landet er dekket av skog og 95 % av dette er naturskog. De viktigste artene er bøk (38%) og eik (22 %). Det fantes fremdeles store skogområder med rester av landminer fra krigen.

14

Presseturen ble avsluttet med deltakelse på et direktesendt landbruksprogram på Kroatisk Radio, etter samme mal som den ‘landbrukshalvtimen’ vi hadde her i landet for noen en del år siden. Det ble sendt 2 timer hver søndag morgen fra kl. 8:00 til 10:00, ledet de siste 8 årene av Martin Vukovic, leder av det Kroatiske landbruksjournalistlag og av også denne turen.

15

Flere av deltakerne på turen er også sentrale personer innen IFAJ, her Jef Verhaeren, Belgia, Katharina Seuser, Tyskland, Adrian Bell, UK og aktiv freelance journalist Melanie Epp.

16

Vi opplevde et jordbruk i Kroatia som var i omforming, fra små tradisjonelle familiebruk til moderne og ofte gigantiske bedrifter med produksjon for eksport. Eiendomsforholdene til jord var i enkelte områder noe uavklart og mye areal var ubrukt og igjengrodd. Men ofte sto gamle bygninger igjen som kulturelle symboler.